เพลิดเพลินไปกับราคาโปรโมชันในการจองเที่ยวบินกับสายการบินราคาประหยัดของเกาหลี! เพลิดเพลินไปกับราคาโปรโมชันในการจองเที่ยวบินกับสายการบินราคาประหยัดของเกาหลี!

JEJUAIR

JEJUAIR

เจจูแอร์เป็น LCC แห่งแรกในเกาหลี นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2548 บริษัทได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการจัดหาค่าโดยสารเครื่องบินที่ย่อมเยา และยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการกำหนดราคาที่ย่อมเยาของเจจูแอร์ทำให้การเดินทางทางอากาศเป็นที่นิยม และทำให้เกาหลีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทั่วโลกในแบบที่ไม่มีใครเคยลองมาก่อน
ไม่เพียงแค่เส้นทางภายในประเทศที่คับคั่งที่สุดในโลกอย่างคิมโพ-เชจู แต่เจจูแอร์ยังให้บริการ 46 เส้นทางไปยัง 11 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงญี่ปุ่น จีน ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม โอเชียเนีย (กวม ไซปัน) รัสเซีย และลาว
ณ เดือนมิถุนายน 2565 พนักงาน 2,900 คนปฏิบัติงานในท่าอากาศยานคิมโพและท่าอากาศยานอินชอนในกรุงโซลสำหรับสายการบินเจจูแอร์เป็นหลัก เจจูแอร์ไม่เคยหย่อนยานเรื่องความปลอดภัย แต่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติงานตรงต่อเวลา

โปรโมชันตั๋วโดยสารลดราคา

ออกเดินทาง

ญี่ปุ่น (โตเกียว (นาริตะ), โอซากะ, ฟุกุโอกะ), จีน (ปักกิ่ง), ไต้หวัน (ไทเป), ไทย (กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)), มองโกเลีย (อูลานบาตาร์), สิงคโปร์

ญี่ปุ่น (โตเกียว (นาริตะ), โอซากะ, ฟุกุโอกะ),
จีน (ปักกิ่ง), ไต้หวัน (ไทเป), ไทย (กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)),
มองโกเลีย (อูลานบาตาร์), สิงคโปร์

ถึง

คิมแฮ(ปูซาน), เชจู

เดินทาง

1 ตุลาคม 2566 ~ 31 ธันวาคม 2566

ระยะเวลาจำหน่าย

1 กันยายน 2566 ~ 15 กันยายน 2566

※ เที่ยวบินบางเส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทาง
※ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละสายการบิน

ปูซาน
 • โตเกียว (นาริตะ)NRT
  คิมแฮPUS

  ลด 7%

  โอซากะKIX
  คิมแฮPUS

  ลด 7%

  ฟุกุโอกะFUK
  คิมแฮPUS

  ลด 7%

 • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)BKK
  คิมแฮPUS

  ลด 7%

  ไทเปTPE
  คิมแฮPUS

  ลด 7%

  สิงคโปร์SIN
  คิมแฮPUS

  ลด 7%

 • อูลานบาตาร์UBN
  คิมแฮPUS

  ลด 10%

เชจู
 • ปักกิ่งPEK
  เชจูCJU

  ลด 7%

จองตั๋วโดยสาร

ข้อควรระวัง
 • ตั๋วโดยสารทั่วไปไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนชื่อได้

 • อัตราส่วนลดและพื้นที่ครอบคลุมจะแตกต่างกันไปตามเส้นทาง กรุณาตรวจสอบข้อควรระวังในหน้ารายละเอียดของโปรโมชั่นของสายการบิน

ข้อควรระวังก่อนการซื้อ
 • · สามารถจองผ่านโฮมเพจ โมบายเว็บ/แอปของสายการบินเท่านั้น

 • · ราคาค่าโดยสารดังกล่าวเป็นราคา 'เที่ยวเดียว' ที่รวมค่าโดยสาร ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินแล้ว

 • ค่าโดยสารที่ระบุคือค่าโดยสารทั้งหมดรวมถึงค่าเชื้อเพลิงและค่าสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน ณ เดือนพฤษภาคม 2566 และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของวันที่ออกตั๋ว

 • · ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใช้วันจองเป็นเกณฑ์ตัดสิน ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและวันออกตั๋ว

 • · อัตราค่าโดยสารแต่ละชนิดมีจำนวนจำกัด ที่นั่งอาจเต็มก่อนหมดโปรโมชันได้

 • · กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจอง คืนเงิน เป็นต้น ก่อนการจองตั๋วโดยสารทุกครั้ง

 • · ค่าโดยสารชั้น FLY ไม่รวมค่าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

 • · กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และข้อจำกัดการเดินทางเข้าเมือง ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้น ๆ ก่อนการจองตั๋วโดยสารทุกครั้ง เพื่อรับข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างทันท่วงทีก่อนการจองตั๋วโดยสารระหว่างประเทศทุกครั้ง

 • หากซื้อตั๋วโดยสารแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุลให้ดี

 • กรณีชื่อของผู้โดยสารไม่ตรงกัน อาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้ อีกทั้งยังมีการเรียกเก็บค่าปรับการขอคืนเงินของตั๋วโดยสารที่ถืออยู่ด้วย

 • หลังการซื้อตั๋วโดยสาร จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินได้

 • สำหรับตั๋วโดยสารระหว่างประเทศ ผู้โดยสารต้องใช้ตั๋วโดยสารตามลำดับการเดินทางที่ระบุในตั๋วโดยสารเท่านั้น สำหรับตั๋วไป-กลับ กรณีผู้โดยสารไม่ได้โดยสารเส้นทางแรกของการเดินทาง จะไม่สามารถใช้งานหรือขอคืนเงินเฉพาะขากลับได้

 • สำหรับการซื้อตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเที่ยวเดียว ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดปัญหา เช่น กรณีผู้โดยสารไม่มีตั๋วเที่ยวกลับ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเพราะไม่มีวีซ่าของประเทศปลายทาง

 • ภายหลังการจองตั๋วโดยสาร ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงของแผนธุรกิจการค้า เป็นต้น

 • ติดต่อสอบถาม: ศูนย์บริการลูกค้าเจจูแอร์ (1599-1500)

การขอคืนเงินและยกเลิก
 • ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตั๋วโดยสารผ่านช่องทางที่ท่านซื้อได้ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจองตั๋วโดยสาร โดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ จนกระทั่งก่อนเวลาเครื่องออก (เฉพาะการซื้อผ่านโฮมเพจ, โมบาย, เคาน์เตอร์สนามบินและหน่วยงานให้บริการลูกค้าของ JEJUAIR เท่านั้น)

 • หากต้องการยกเลิกการเดินทางที่เหลือ ผู้โดยสารสามารถทำรายการผ่านช่องทางที่ท่านซื้อได้

 • หากซื้อตั๋วโดยสารไป-กลับระหว่างประเทศ จะไม่สามารถยกเลิกเฉพาะขาออกได้

 • ค่าปรับการยกเลิกเที่ยวบินจะถูกเรียกเก็บเป็นรายบุคคลและแต่ละส่วน (ยกเว้นทารกที่ไม่มีที่นั่งส่วนตัว)

 • ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ คำนวณโดยมีเกณฑ์เป็นเวลาของสถานที่ออกเดินทางของแต่ละเที่ยวบิน

 • การซื้อตั๋วโดยสารที่เป็นเที่ยวบินแบบต่อเครื่อง ค่าธรรมเนียมจะคำนวณจากค่าธรรมเนียมที่สูงที่สุดจากแต่ละเที่ยวบินของผู้โดยสาร

 • รายละเอียดค่าธรรมเนียม: https://www.jejuair.net/en/prepare/fare/internationalBenefit.do?index=2

เปลี่ยนแปลงการจอง
 • อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเวลาและวันที่ได้ ยกเว้นการเลือกเส้นทาง

 • จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจาก 24 ชั่วโมงของการจองครั้งแรก ค่าคอมมิชชั่นในการเปลี่ยนแปลงจะถูกเรียกเก็บเป็นรายบุคคลและแต่ละส่วน (ยกเว้นทารกที่ไม่มีที่นั่งส่วนตัว)

 • กรณีเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นเที่ยวบินที่มีเงื่อนไขแตกต่างจากเดิม (วัน, วันที่, เที่ยวบินหรือระดับ เป็นต้น) ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างของตั๋วโดยสารและค่าธรรมเนียมเอง

 • กรณีซื้อตั๋วโดยสารด้วยพอยต์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผู้โดยสารต้องทำเรื่องคืนตั๋วและชำระใหม่อีกครั้ง

 • การซื้อตั๋วโดยสารที่เป็นเที่ยวบินแบบต่อเครื่อง ค่าธรรมเนียมจะคำนวณจากค่าธรรมเนียมที่สูงที่สุดจากแต่ละเที่ยวบินของผู้โดยสาร

 • รายละเอียดค่าธรรมเนียม: https://www.jejuair.net/en/prepare/fare/internationalBenefit.do?index=2

VISITKOREA Promotions VISITKOREA Promotions

หน้าแรก

scroll top