ท่าอากาศยานส่วนภูมิภาคในเกาหลี

แนะนำท่าอากาศยานนานาชาติส่วนภูมิภาคในเกาหลี

สนามบินนานาชาติคิมแฮ

สนามบินนานาชาติคิมแฮ

ที่ตั้งสนามบินนานาชาติคิมแฮ

ท่าอากาศยานนานาชาติคิมแฮตั้งอยู่ใกล้กับปูซาน ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งของเกาหลี และปัจจุบันให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ

*ตารางเวลาเที่ยวบินในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • ที่อยู่

  เมืองปูซาน เขตคังซอ ถนนคงฮังจินอิบ 108

 • สอบถาม

  +82-1661-2626 → กด “3” (เกาหลี, อังกฤษและญี่ปุ่น)

 • URL https://www.airport.co.kr/gimhaeeng/index.do
ที่ตั้งสนามบินนานาชาติคิมแฮ

สนามบินนานาชาติแทกู

สนามบินนานาชาติแทกู

ที่ตั้งสนามบินนานาชาติแทกู

ท่าอากาศยานนานาชาติแทกูตั้งอยู่ใจกลางคยองซังโด และปัจจุบันให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ

*ตารางเวลาเที่ยวบินในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • ที่อยู่

  เมืองแทกู เขตทง ถนนคงฮัง 221

 • สอบถาม

  +82-1661-2626 → กด “4” (เกาหลี, อังกฤษและญี่ปุ่น)

 • URL https://www.airport.co.kr/daegueng/index.do
ที่ตั้งสนามบินนานาชาติแทกู

สนามบินนานาชาติยังยัง

สนามบินนานาชาติยังยัง

ที่ตั้งสนามบินนานาชาติยังยัง

ท่าอากาศยานนานาชาติยังยังเปิดให้บริการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ปัจจุบันให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ

*ตารางเวลาเที่ยวบินในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • ที่อยู่

  จังหวัดคังวอน อำเภอยังยัง ตำบลซนยัง ถนนคงฮัง 201

 • สอบถาม

  +82-1661-2626 → กด “4” (เกาหลี, อังกฤษและญี่ปุ่น)

 • URL https://www.airport.co.kr/yangyangeng/index.do
ที่ตั้งสนามบินนานาชาติยังยัง

สนามบินนานาชาติมูอัน

สนามบินนานาชาติมูอัน

ที่ตั้งสนามบินนานาชาติมูอัน

ท่าอากาศยานนานาชาติมูอันทำหน้าที่เป็นท่าอากาศยานศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับการท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ

*ตารางเวลาเที่ยวบินในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • ที่อยู่

  จังหวัดชอลลานัมโด อำเภอมูอัน ตำบลมังอุน ถนนคงฮัง 970-260

 • สอบถาม

  +82-1661-2626 → กด “4” (เกาหลี, อังกฤษและญี่ปุ่น)

 • URL https://www.airport.co.kr/muaneng/index.do
ที่ตั้งสนามบินนานาชาติมูอัน

สนามบินนานาชาติช็องจู

สนามบินนานาชาติช็องจู

ที่ตั้งสนามบินนานาชาติชองจู

ท่าอากาศยานนานาชาติชองจูเป็นท่าอากาศยานศูนย์กลางในภาคกลางโดยทำหน้าที่เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ

*ตารางเวลาเที่ยวบินในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • ที่อยู่

  จังหวัดชุงชองบุกโด เมืองชองจู เขตชองวอน ตำบลแนซู ถนนโอชางแด 980

 • สอบถาม

  +82-1661-2626 → กด “4” (เกาหลี, อังกฤษและญี่ปุ่น)

 • URL https://www.airport.co.kr/cheongjueng/index.do
ที่ตั้งสนามบินนานาชาติชองจู

สนามบินนานาชาติเชจู

สนามบินนานาชาติเชจู

ที่ตั้งสนามบินนานาชาติเชจู

ท่าอากาศยานนานาชาติเชจูตั้งอยู่บนเกาะเชจู ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี เป็นสนามบินที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับสองในเกาหลี ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังญี่ปุ่น จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเที่ยวบินภายในประเทศไปและกลับจากเมืองต่างๆ เช่น ยอซูและวอนจู

*ตารางเวลาเที่ยวบินในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการทุกครั้ง
 • ที่อยู่

  จังหวัดปกครองตนเองพิเศษเชจู เมืองเชจู ถนนคงฮัง 2

 • สอบถาม

  +82-1661-2626 → กด “2” (เกาหลี, อังกฤษและญี่ปุ่น)

 • URL https://www.airport.co.kr/jejueng/index.do
ที่ตั้งสนามบินนานาชาติเชจู

ข้อมูลการเดินทางล่าสุด

ข้อมูลการเดินทางทั้งหมดในเกาหลีโดยสังเขป

scroll top